csBioactive logo

Najispitivaniji hondroitin sulfat na svetu!

 • Više od 20 RCT i 5.000 pacijenata pokazale su efikasnost kod popravljanja stanja u zglobu
 • > 98 % hondroitin sulfat
 • Proizvodnja po najvišim farmaceutskim standardima
 • Refertentni hondroitin (European Pharmacopoeia  [EP], US Pharmacopeia [USP])
 • Totalna kontrola proizvodnje: 100% praćenje procesa
Srednjovečna žena koja vežba

Hondroitin sulfat se takođe prirodno nalazi u ljudskom telu, tačnije u hrskavicama oko zglobova. U medicini se koristi za osteoartritis, za usporavanje gubitka hrskavice, kao posledice upalnih procesa.

Efekti

csBioactive logo

CS b-Bioactive® je naveden kao referentni hondroitin u:

 • European Pharmacopoeia [EP],
 • US Pharmacopeia [USP]

CS b-Bioactive® je hondroitin sulfat kompanije Bioiberica koji je najispitaniji na tržištu. On predstavlja referentni hondroitin sulfat i najvišeg je kvaliteta.

Klinički efekti:

 • Simptomatsko dejstvo – smanjuje bol, popravlja pokretljivost
 • Odlaže propadanje hrskavice kod osteoartritisa
 • Antiinflamatorno dejstvo

CS b-Bioactive® je u više od 40 prekliničkih, kliničkih i epidemioloških studija pokazao:

 • Povećanu sintezu matriksa hrskavice.
 • Smanjenje razgradnih komponenti hrskavice.
 • Benefit u očuvanju zdravlja zglobova.

Pokazano je da različiti proizvodni postupci i izvor biološkog polaznog materijala mogu dovesti do različitih hemijskih i strukturnih svojstava sa različitim biološkim efektima.

Bioiberica koristi sirovine najvišeg kvaliteta, što zajedno sa posebnim metodom obrade, garantuje hondroitin sulfat visoke obogaćenosti, na održiv način, uz minimiziranje prisustva nečistoća.

Uporedne proteomske studije i in vitro studije pokazale su da se CS b-Bioactive® bolje apsorbuje i izaziva snažniji antiinflamatorni i anabolički odgovor, dok su neki molekuli hondroitina manje efikasni i čak indukuju aktivaciju inflamatornih i kataboličkih puteva.

Proces proizvodnje CS b-Bioactive® osigurava visoko prečišćen, intaktan, konzistentan molekul sa jedinstvenim fizičko-hemijskim svojstvima.

Nazad na početnu